People

Alexander Jansson new CB Asset Management CEO

– Det känns mycket bra att lämna över rodret internt till Alexander, som är väl förtrogen med bolaget, våra kunder och förvaltningen. Alexander har de rätta egenskaperna för att hantera en alltmer komplex finansmarknad som även framöver står inför stora förändringar. Att fortsätta jobba med förvaltningen tillsammans med Alexander och Marcus känns mycket inspirerande. Jag välkomnar Alexander som VD och ser fram emot att fortsätta leverera bra förvaltningsresultat till våra investerare, säger Carl Bernadotte.

Alexander Jansson har varit anställd som förvaltare på bolaget sedan 2009. Innan dess arbetade han inom riskkapitalbranschen. Alexander är 30 år och har en magisterexamen i företagsekonomi och en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet. Alexander kommer att kvarstå som förvaltare.

– Jag är mycket hedrad över det förtroende Carl, som bolagets ägare, och styrelsen givit mig och ser mycket fram emot att utveckla bolaget tillsammans med Carl och våra kollegor. Bolaget befinner sig i en intressant fas med god tillväxt; bra förvaltningsresultat över tid; och stark medvind inom våra förvaltningsområden: Europa och miljö. Jag ser oss som väl positionerade i en bransch där kostnadsmedvetenhet och en aktiv och etisk förvaltning är avgörande för kunden, säger Alexander Jansson.

Kames Capital
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nordic Business Media AB
Corporate No.: 556838-6170
BOX 7285
SE-103 89 Stockholm, Sweden

VAT No.: SE-556838617001
Tel.:+46 (0) 8 5333 8688
Mob.: +46 (0) 7 06566688
email: info@nordsip.com

About NordSIP

NordSIP stands for Nordic Sustainable Investment Platform. The platform serves as the information link and connection hub between institutional investors and managers offering sustainable investment products, and as a reference point for the high interest across the asset management spectrum and beyond, viewed from the Nordics.

Subscribe to our Newsletter

Copyright © 2017 Nordic Business Media AB

To Top